top of page

Over onze missie 

Het is CitizenLabs missie om publieke besluitvorming participatiever, inclusiever en responsiever te maken

AdobeStock_332870382_web.jpg

 In 2021 hadden we het meeste invloed op het participatiever maken van de besluitvorming (zoals je kan lezen in ons impactrapport van 2021). 
Dit jaar kunnen we met veel voldoening melden dat we nog meer vooruitgang hebben geboekt, want onze grootste impact was op twee gebieden: 

Besluitvorming  inclusiever maken:
op 7
Besluitvorming
responsiever maken:
op 7
Laten we een paar belangrijke projecten belichten in elk van onze drie impactgebieden. 

Participatievere besluitvorming

CitizenLabs impact begint met het verhogen van de participatiegraad.  Of een gemeente er nu voor kiest om haar inwoners te raadplegen, te betrekken, met hen samen te werken of hen meer inspraak te geven, we zorgen ervoor dat mensen kansen krijgen om mee te denken, dat de kwaliteit van de processen en verzamelde input beter wordt en dat de participatie de politieke agenda effectief beïnvloedt. 

Dieper graven

Eén manier om de publieke besluitvorming participatiever te maken is om de macht te verschuiven en samen met de community de agenda te bepalen. Newham, een van de grootste en meest diverse wijken in de Britse hoofdstad Londen, deed dit door samen prioriteiten voor buurtprojecten te bepalen in het eerste permanente burgerberaad in Engeland. Deze raadpleging stond open voor alle inwoners en bood hen de kans om ideeën voor projecten in te dienen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, combineerde Newham de offline bijeenkomsten met online projecten.

AdobeStock_351543310.jpeg
Building_1000.jpg

Newham (Londen), Verenigd Koninkrijk

Hier is een overzicht van wat ze hebben bereikt: 
 • Meer dan 8.600 deelnemers op het platform 

 • Een gemiddelde van 510 deelnemers in elk van de 
  8 buurtwerkgroepen 

 • Een gemiddelde van  26 ideeën per buurt, die gemiddeld 153 reacties kregen

 • 82 projecten werden uitgekozen, ongeveer 10 per buurt 

 • Het bestuur kende fondsen toe aan de uitgekozen ideeën – £25.000 per buurt in de eerste ronde, en £100.000 per buurt in de tweede ronde. 

Lees meer over het participatieproces in de wijk Newham

Wat anderen zeggen

AdobeStock_322025823_edited.png

Het verbaasde me hoeveel deelnemers van de bijeenkomst naar huis gingen en het debat meteen online voortzetten. Verschillende [communityleden] namen hun verantwoordelijkheid om te reageren op de posts van anderen. Het werkt echt goed, en het is iets waarmee we in andere contexten verder willen werken.

Rie Kjellerup Eigtved, Hoofdadviseur Gemeente Rudersdal, Denemarken

Inclusievere besluitvorming

Traditioneel was het voor veel mensen moeilijk om deel te nemen aan burgerinitiatieven. Vaak werd er geen rekening gehouden met uiteenlopende werktijden, zorgtaken, taalbarrières of andere obstakels. Dit betekende helaas dat de perspectieven en meningen van bepaalde mensen en groepen vaak niet werden meegenomen in het besluitvormingsproces. CitizenLab zorgt ervoor dat meer mensen worden betrokken, dat representatieve groepen bewoners worden bereikt, dat nog onbekende behoeften en belangen van inwoners worden blootgelegd en dat mensen meer burgerlijke kennis verwerven. Dat doen we door participatie digitaal te maken en zo mensen te bereiken waar ze zijn – in hun huizen, op hun telefoons en weg van de traditionele barrières die hen er vroeger van weerhielden om mee te doen.

Dieper graven

Tijdens de ontwikkeling van haar recentste strategisch plan voor de komende 20 jaar stelde de stad Seattle (in het Noordwesten van de VS) vast dat er vooral reacties kwamen van groepen en individuen die al vertrouwd waren met het planningsproces en toegang hadden tot macht, middelen en voorzieningen. In 2022 nam het OPCD (Office of Planning and Community Development) daarom, met inclusie en gelijkwaardigheid als topprioriteit, het initiatief om meer stemmen van historisch ondervertegenwoordigde groepen te laten horen. Nu 95% van de bevolking thuis toegang heeft tot het internet besloot het OPCD om digitale participatie in te zetten.

Het resultaat? Het plan zal rekening houden met de feedback en input van inwoners van verschillende achtergronden. 
 

AdobeStock_441455285_web.jpg
Image by Stephen Plopper

Seattle, Verenigde Staten

Hier is een overzicht van hun bereik
 • 1.930  geregistreerde gebruikers 

 • Meer dan 18.000 paginabezoeken van inwoners

 • 2.348 deelnemers  aan de eerste enquête, die beschikbaar was in 7 talen

 • 3 door de community gestelde prioriteiten: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, mobiliteit en klimaat.
   

Lees meer over het participatieproject van de stad Seattle (alleen in het Engels).

Wat anderen zeggen

AdobeStock_322025823_edited.png

Participatie is geen passief proces. Steden, planners en participatiespecialisten moeten proactief en doelbewust te werk gaan. Dat betekent dat ze bevolkingsgroepen moeten vinden die te vaak buiten het gesprek blijven en hen moeten bereiken waar ze zijn. Door samen te werken met bestaande instellingen en organisaties kunnen we de beperkte middelen in dit proces efficiënter gebruiken.

Samantha Yannucci, Directeur Planning en Gemeenschapsontwikkeling van KO Consulting van Ombud in de Stad Struthers, Ohio (VS).

Responsievere besluitvorming

Participatieprojecten lanceren waar communityleden aan deelnemen, dat is één ding. Maar om de besluitvorming responsiever te maken, moet er vanuit de overheid duidelijk teruggekoppeld worden. De inbreng en feedback van communityleden moeten op een efficiënte manier worden verwerkt, en beleidsmakers moeten deze feedback in rekening nemen bij het uitwerken van beleid.

Dieper graven

De stad Leuven wilde investeren in een groenere en klimaatrobuuste stad. Sterker nog, Leuven wil tegen 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Daarom lanceerde het bestuur een nieuwe campagne waarin inwoners werden gevraagd naar hun ideeën voor meer groen en minder beton in de stad. Via de kaartfunctie op het platform vroegen ze inwoners om aan te duiden welke plekken hen daarvoor het meest geschikt leken. De resultaten?

AdobeStock_361974188_web.jpg
Image by kevin liebens

Leuven, België

Hier is een overzicht van wat ze hebben bereikt: 
 • Meer dan 300 inwoners namen deel 

 • Er werden in totaal 139 ideeën voorgesteld, die 770 stemmen kregen

 • 8 ideeën werden door de jury uitgekozen en door het bestuur aangekondigd in een video op de website 

 

Ook na afloop van het project bleef het bestuur inwoners stimuleren om zich in te zetten voor het klimaat. Er werden publieke middelen vrijgemaakt om bijvoorbeeld groene daken en regenwaterputten aan te leggen, en bomen en planten werden tegen een lagere prijs aangeboden om particuliere vergroeningsinitiatieven te ondersteunen

Lees meer over het participatieproces in de stad Leuven.

Wat anderen zeggen

AdobeStock_322025823_edited.png

Door voortdurend vanuit een ander perspectief naar de toekomst te kijken, hebben we mogelijkheden en uitdagingen in kaart gebracht voor een robuustere toekomst die rekening houdt met enkele onzekerheden. Die toekomstvisies hebben we ook gebruikt in een breder [participatieproject] waarbij meer dan 3000 mensen ruim 700 ideeën en reacties hebben ingediend. Dit gaf ons een goed idee van wat [de community] belangrijk vindt. Daarna hebben we opties bepaald die deel uitmaken van een robuuste en gedragen langetermijnvisie op mobiliteit in Vlaanderen. Op basis van al deze inzichten hebben we uiteindelijk een toekomstbestendige langetermijnvisie ontworpen.

Lydia Peeters, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken in de Vlaamse Regering

AdobeStock_321482255.jpg
bottom of page