top of page

2022

jaaroverzicht

Ontdek de impact die we samen hebben verwezenlijkt in 2022

Een terugblik op 2022

Wietse 2_edited.jpg

Wietse Van Ransbeeck

CEO & Co-Founder

Het opstellen van ons jaarlijkse impactrapport is altijd weer een belangrijk moment van reflectie. Het is het moment om na te gaan welke impact we hebben gemaakt op onze organisatie, de overheden waarmee we samenwerken, hun community’s en de wereld in zijn geheel. We zijn trots op hoe sterk ons netwerk is gegroeid, en wat we het afgelopen jaar samen hebben bereikt.


Als organisatie hadden we de eer om in 2022 gecertificeerd te worden als B Corporation. Als je kijkt naar onze missie, manier van werken, cultuur en waarden en de beslissing van vorig jaar om al onze broncodes open te stellen, toont deze certificering aan dat we de daad bij het woord voegen en de hoogste ESG-praktijken nastreven. 

 

De impact op overheden, dan. In 2022 mochten we meer dan 100 nieuwe lokale overheden verwelkomen in ons CitizenLab-netwerk. We zijn nu actief aan de slag in meer dan 20 landen. In ons hele klantenbestand zagen we het gemiddelde aantal participatieprocessen per platform sterk toenemen en de interne samenwerkingsstructuren verbeteren. Die evoluties vertalen zich naar een sterkere participatiecultuur en een groter draagvlak binnen lokale overheden en organisaties. Meer dan 1000 ambtenaren gebruiken het CitizenLab-platform elke maand – een mijlpaal waar we trots op zijn!

 

Het komende jaar willen we onze klanten inspireren met sterke participatievoorbeelden. We zijn van plan om sjablonen en methodologieën te ontwikkelen die aansluiten bij de belangrijkste problemen en projecten waar overheden mee bezig zijn. Bovendien willen we de uitwisseling van best practices tussen de overheden in ons netwerk blijven versterken door dialoog te stimuleren. 

 

Daarnaast bouwen we verder aan onze visie om een alles-in-één participatiehub te worden voor gemeenten. Het afgelopen jaar hebben we onze toolkit bijvoorbeeld uitgebreid met een eigen enquêtetool. Bovendien hebben we de architectuur van ons platform veel flexibeler gemaakt en onze dashboard- en rapporteringsmogelijkheden verder ontwikkeld. In het komende jaar willen we focussen op de combinatie van online en offline methodes, tools om intern nog beter samen te werken en integraties met andere toepassingen die gemeenten al gebruiken. 

 

De lokale impact van deze mijlpalen zorgt ervoor dat we enorm gemotiveerd blijven. We hebben al meer dan 200.000 communityleden geholpen om actief deel te nemen aan projecten in hun stad. Daarbij hebben we niet alleen geprobeerd om meer mensen te betrekken, maar ook om processen inclusiever te maken. Met ons nieuwe Representativiteitsdashboard kunnen overheden nu beoordelen hoe inclusief elk project is op basis van demografische gegevens. Toch erkennen we dat er de komende jaren nog veel werk aan de winkel is om ervoor te zorgen dat niet alleen de luidste stemmen in de zaal worden gehoord, maar dat overheden actief ruimte maken voor eerlijke participatiemogelijkheden voor iedereen. Onze ambitie om zowel via online als offline kanalen te werken is een belangrijke stap in die richting.

 

Streven naar participatiever bestuur is al een ongelooflijk lonende tocht geweest, en we zijn trots op waar we nu staan. Als we nadenken over wat het afgelopen jaar goed ging en wat beter had gekund, zijn we vastbesloten om de belangrijke uitdagingen die voor ons liggen zo goed mogelijk aan te pakken. Zo kunnen we, samen met lokale overheden en community's over de hele wereld, impact blijven creëren.

Signature Wietse.png

De uitdaging van de democratie

Het vertrouwen in de overheid neemt al jaren af. En toch neemt het verlangen van burgers om meer betrokken te zijn alleen maar toe. Hoe kunnen we deze twee evoluties met elkaar verzoenen?

* Deze cijfers komen uit het rapport van het International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) over de wereldwijde staat van de democratie in 2022. 

4 op de 10 mensen

vertrouwen in hun regering, en geloven maar 4 op de 10 dat ze de kans krijgen hun mening te geven over beslissingen die een impact hebben op hun lokale community. 


Als we iets dieper gaan graven, zien we bovendien dat:

Maar 1 op de 3 mensen gelooft dat overheden de adviezen van raadplegingen zouden overnemen.

Maar 4 op de 10 gelooft 

dat hun overheid een dienst zou verbeteren, een innovatief idee zou uitvoeren of beleid zou veranderen op basis van de input van inwoners. 

Hetzelfde rapport stelde bovendien vast dat ongeveer de helft van de democratieën wereldwijd in verval is, en dat de globale scores voor representatief bestuur dezelfde zijn als in 2001. Dat is een probleem. 

Maar er is hoop.

 

Als we willen dat de democratie zich ontwikkelt en vernieuwt met de snelheid en schaal die nodig zijn om aan de groeiende behoeften van onze community's te voldoen, hebben we meer verantwoording en transparantie nodig. We moeten het vertrouwen, de samenwerking en onze collectieve impact versterken. 

Overheden moeten participatiever, inclusiever en responsiever worden om samen met inwoners de toekomst van lokale community's vorm te geven.

Dit is al volop aan de gang binnen het CitizenLab-netwerk, dat meer dan 400 lokale overheden en organisaties telt. Deze organisaties versterken hun lokale democratieën met participatie en overleg. Door onze digitale participatietool te gebruiken, kunnen ze:
 

  • een hoger percentage van hun inwoners bereiken, en hen betrekken bij besluitvormingsprocessen

  • een participatiecultuur creëren, iwaarin deelname aan raadplegingen om beleidsbeslissingen mee te sturen een gewoonte is voor zowel inwoners als ambtenaren

  • ervoor zorgen dat meer beleidsbeslissingen gebaseerd zijn op de standpunten, behoeften en zorgen van inwoners

 

Lees verder voor een overzicht van de vooruitgang die we samen hebben geboekt in 2022. 

AdobeStock_509662474_web3.jpg

2022 in cijfers

Tot nu toe heeft CitizenLab samengewerkt met 430 overheden en organisaties over de hele wereld. In 2022 mochten we meer dan 100 nieuwe klanten verwelkomen in ons netwerk. We willen graag al onze klanten bedanken om mee te bouwen aan onze missie om publieke besluitvorming participatiever, inclusiever en responsiever te maken — zonder jullie zouden we het niet kunnen doen!

Onze groei

graph.jpg

430

overheden en organisaties

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Wat zeggen onze klanten?

Onze klanten geven CitizenLab 

8.1/10

Onze internationale community

CitizenLab biedt veel mogelijkheden, goede ondersteuning, een netwerk van medegebruikers en een toegankelijke en laagdrempelige manier om deel te nemen. CitizenLab is daarmee een welkome verbetering van/ aanvulling op de fysieke participatie die we vroeger al organiseerden. We slagen erin om een groter (en voor een deel ook diverser) publiek te bereiken, en ik vind dat de website heel makkelijk te gebruiken is.

Ma. Visser, Omgevingsmanager, Gemeente Den Helder, NL

van klanten

van onze klanten zegt dat het CitizenLab-platform hen heeft geholpen om meer inwoners te betrekken bij participatieprocessen. 

van klanten

van onze klanten zegt dat het CitizenLab-platform hen helpt om de input van de bewoners efficiënter te verwerken.

Wat zeggen communityleden? 

Dit jaar kregen we de kans om in contact te komen met enkele communityleden uit verschillende steden en gemeenten. Deze mensen hebben de CitizenLab-platforms gebruikt om mee te denken met hun lokale overheden.

Dit zijn enkele fragmenten uit wat we van hen hoorden: 
 

Ik heb een voedselbank gerund terwijl ik zelf hulp nodig had van diezelfde voedselbank [...] ik ben ook dakloos geweest, dus ik heb het gevoel dat ik een soort uniek vermogen heb om voor mensen te spreken of in ieder geval een beetje inzicht heb in bepaalde dingen die in onze wereld gebeuren.

communitylid uit een middelgrote stad

Wat is er verder nog gebeurd in 2022? 

We waren actief aan de slag in

20+

landen

2.849

projecten werden gelanceerd op CitizenLab-platforms

1.978

Op onze platforms werden wereldwijd 1978 projecten afgerond

Gemiddeld

ambtenaren gebruiken ons platform elke maand 

1.000

Gemiddeld

30.000

 communityleden nemen maandelijks deel aan projecten op CitizenLab-platforms

AdobeStock_332870463_web.jpg
bottom of page